Hyppää sisältöön

Liikennesäännöt ja lainsäädäntö skuuteille

Sähköpotkulaudat liikenteessä

Liikennesäännöt skuutille lyhyesti

 • Sähköpotkulaudoilla ei ole ikärajaa.
 • Sähköpotkulaudan suurin sallittu nopeus on 25km/h, jonka teho voi olla max. 1000w.
 • Sähköpotkulaudalla ajetaan ensisijaisesti ajoradalla tai erillisellä pyörätiellä.
 • Sähköpotkulautaa ei tarvitse vakuuttaa.
 • Sähköpotkulaudassa tulee olla ajovalo edessä, sekä heijastin takana. Myös äänimerkinantolaite on pakollinen.
 • Kypärän käyttö ei ole suoranaisesti pakollista, mutta erittäin suositeltavaa.
 • Kevyisiin sähköajoneuvoihin sovelletaan samaa lakia, kuin polkupyöriin.

Tiivistelmä

Tästä oppaasta voit lukea kootusti tärkeimmät kevyttä sähköajoneuvoa eli sähköpotkulautaa koskevat liikennesäännöt. Opettele liikennesäännöistä ja sähköskuutin turvallisesta ajamisesta tarkemmin ja havainnollistavasti Harjoitus-osion oppimateriaalista. 

Kevyihin sähköajoneuvoihin sovelletaan samaa lakia kuin polkupyörillä ajamiseen. Tieliikenteeseen sallitaan enintään 25 km/h nopeudella kulkevat ja enintään 1kW -tehoiset sähköpotkulaudat. Ajamiseen ei ole ikärajaa eikä ajokorttia vaadita. Kaupungeissa vuokrattavia sähköpotkulautoja koskee yleensä 18-vuoden vuokraajan ikäraja.

Sähköpotkulaudat ovat varsin uusi liikkumismuoto, joten on syytä olla varovainen muiden tielläliikkujien kanssa ja noudattaa liikennesääntöjä huolellisesti. Kyselytutkimuksemme mukaan sähköpotkulautaa koskevat liikennesäänöt ovat epäselviä useimmille suomalaisille. Älä siis myöskään oleta, että muutkaan tietävät, miten toimia oikein liikenteessä sähköajoneuvojen kanssa.

Sähköpotkulaudoilla ei ole ikärajaa

Sähköpotkulaudoilla ei ole erillistä ikärajaa, eli lain mukaan kuka tahansa saa kuljettaa niitä. Tässä on huomioitava kuitenkin varsinkin lasten vanhempana se, että minkä ikäiselle skuutin luovuttaa.

Skuuttikortti-sisältö antaa varsin kattavan tiedon siitä, kuinka oma lapsi tietää liikennesäännöt. Skuuttikortin oppaissa on Vanhempien-opas käyttöä ajatellen. 

Sähköpotkulaudan suurin sallittu nopeus ja teho

Sähköpotkulaudan suurin sallittu nopeus on 25km/h, ja laudan teho voi olla max. 1000w.

Sähköpotkulautaa, jonka moottorin teho on enintään 1000 Wattia (1KW), eikä rakenteellinen huippunopeus ylitä 25 km/h saa käyttää Suomessa tieliikenteessä. Tätä suurempitehoiset laudat on tieliikenteessä kiellettyjä.

Missä skuutilla saa ajaa?

Sähköpotkulaudalla ajetaan ensisijaisesti ajoradalla tai erillisellä pyörätiellä.

Sähköpotkulauta, ja muut näihin rinnastettavat laitteet ovat ajoneuvoja, joilla ajetaan ensisijaisesti ajoradalla tai erillisellä pyörätiellä. Myös pihakadulla, kävelykadulla ja pyöräkadulla saa ajaa skuutilla. Sähköskuutilla ei saa ajaa jalkakäytävällä. 

Yksityiskohtaisemmat säännöt löydät Harjoitus-osion oppimateriaalista.

Perussäännöt skuutin käyttöön liikenteessä

Pyörätiellä

 • Aja pyörätien oikeassa reunassa. 
 • Jos pyörätie on kulkusuuntaasi nähden tien vasemmalla puolella, voit ajaa myös ajoradalla tai pientareella jos se on turvallisempaa kulkureitin tai muun vastaavan syyn vuoksi. 
 • Pyörätie on lähtökohtaisesti yksisuuntainen. Jos pyörätie on kaksisuuntainen, se merkitään lisäkilvellä. 
 • Lisäkilpien asentamisen siirtymäaika kestää 1.6.2027 saakka.

Yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä ajetaan kuten pyörätiellä. Huomioi kuitenkin jalankulkijat ja anna heille turvallinen tila. Kerro ohituksesta tarvittaessa soittokellolla tai muulla äänimerkillä. 

Ajoradalla

 • Aja ensisijaisesti tien oikeassa reunassa tai pientareella 
 • Kaupunkien kaduilla piennarta ei yleensä ole, joten aja kaistan keskikohdan oikealla puolella. Näin varaat riittävästi tilaa itsellesi. 
 • Pidä turvallinen väli pysäköityihin autoihin ja esteisiin.

Pyöräkaistalla

Aja oman kaistasi oikeassa reunassa. Pidä kuitenkin turvallinen väli pysäköityihin autoihin ja esteisiin. 

Pyöräkadulla

 • Kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajat ja polkupyöräilijät määrittävät tahdin ja muut ajoneuvot antavat näille esteettömän kulun. 
 • Aja oman kaistasi oikeassa reunassa. 

Pyöräkadulla muiden ajoneuvojen on sovitettava nopeus skuuttien ja pyöräilijöiden mukaiseksi.

Pihakadulla ja kävelykadulla

 • Jalankulkijat määrittävät tahdin ja heillä tulee olla esteetön kulku. 
 • Pyöräilijän, sähköajoneuvon tai muiden ajoneuvojen vauhti ei saa olla yli 20 km/h. 

Ajoradalla ajavan skuutailijan on väistettävä tasa-arvoisissa risteyksissä oikealta tulevaa liikennettä.

Yksisuuntaisella kadulla pyöräily ja sähköskuuttailu voidaan sallia kahteen suuntaan 

 • Yksisuuntaisella kadulla saa ajaa kahteen suuntaan, jos se on liikennemerkeillä sallittu. Tällöin kielletty ajosuunta –liikennemerkin yhteydessä on lisäkilpi ”Ei koske” ja polkupyörän kuva. 
 • Aja oman kaistasi oikeassa reunassa. 
 • Noudata näissä tilanteissa erityisestä varovaisuutta, sillä kyseessä on uusi käytäntö ja muille tienkäyttäjille skuutin tuleminen vastaan voi olla yllättävää. Vaaranpaikkoja ovat erityisesti risteykset. 

Älä skuuttaile täällä

 • Skuutin käyttö on kiellettyä jalkakäytävällä, moottoritiellä ja moottoriliikennetiellä. 
 • Vain alle 12-vuotiaat saavat ajaa sähköpotkulaudalla jalkakäytävällä. 
 • Jalkakäytävällä ei yleensä ole liikennemerkkiä. Se on erotettu ajoradasta reunakivellä.
 • Myös tietyt liikennemerkit kieltävät skuuttailun.

Ajamisen kieltävät liikennemerkit

 • Polkupyörällä ajo kielletty
 • Ajoneuvolla ajo kielletty
 • Kielletty ajosuunta
 • Jalankulku, polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty
 • Polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty
 • Moottoritie
 • Moottoriliikennetie

Skuuttikortti – Harjoitteluosiosta löytyvät yksityiskohtaisemmat säännöt ja kuvat liikennemerkeistä.

Väistämissäännöt ja kääntyminen

Ensisijaisesti lähesty aina jokaista risteystä huomioiden mahdolliset liikennemerkit, tai -valot, ja noudata risteyksissä erityistä varovaisuutta, vaikka sinulla olisikin etuajo-oikeus. Varmistamyös, että muut tielläliikkujat ovat huomanneet sinut. Hieman alhaisempi ajonopeus auttaa muita näkemään ja arvioimaan sinut paremmin.

Ajoradalla tai pyöräteiden risteyksessä

 • Väistä oikealta tulevaa liikennettä ja suojatietä käyttäviä jalankulkijoita. 
 • Huomaa liikennemerkit: sinun pitää väistää, jos tulet kärkikolmion tai stop-merkin takaa risteykseen.
 • Huomoi myös pysäköidyt ajoneuvot, joihin kannattaa pitää hyvä sivuetäisyys. 

Ajoradalla ajavan skuutailijan on väistettävä oikealta tulevaa liikennettä, mikäli ajetaan tasa-arvoisissa risteyksissä.

Kääntyminen

 • Kun käännyt, ryhmity kaistan reunaan. 
 • Pääsääntö on että risteyksessä oikealle käännyttäessä käännytään mahdollisimman lähelle risteävän ajoradan oikeaa reunaa ja vastaavasti vasemmalle käännyttäessä käännytään välittömästi risteävän ajoradan keskiviivan tai, jos keskiviivaa ei ole, keskilinjan oikealle puolelle tai yksisuuntaisen ajoradan vasempaan reunaan. 
 • Jos ajoradalla, jonne ollaan kääntymässä, on samaan ajosuuntaan useampia ajokaistoja saa kääntyä omaan käyttötarkoitukseen sopivimmalle kaistalle, muu liikenne huomioon ottaen. 
 • Huomioi, ettet voi irroittaa käsiäsi ohjaustangosta liikkuessasi, joten ryhmittyminen on käytännössä ainoa keino viestittää muille kulkusuuntasi. Markkinoilla on tarjolla myös mm. erillisiä vilkkuja ja vilkuin varustetltuja reppuja. 

Kääntyessäsi skuutilla, polkupyörällä, autolla tai muulla ajoneuvolla sinun pitää väistää: 

 • Risteävää tietä ylittävää, piennarta, pyörätien jatketta tai suojatietä käyttävää jalankulkijaa, polkupyöräilijää ja mopoilijaa 
 • Vasemmalle käännyttäessä myös vastaantulevaa liikennettä. 

Kun poistut liikenneympyrästä ajoradalla ajaen sinun pitää väistää: 

 • Tietä ylittävää jalankulkijaa, polkupyöräilijää ja mopoilijaa.

Suojatiellä

 • Ajoradan saa ylittää suojatietä pitkin sähköskuutilla ajaen. Sinun tulee väistää risteävää liikennettä kun ylität suojatietä.
 • Jos risteävän tien käyttäjille on kärkikolmio tai stop-merkki, on risteävän tien käyttäjä väistämisvelvollinen. 
 • Kääntyvän ajoneuvon kuljettajan on väistettävä risteävää tietä ylittävää skuutin käyttöjää myös suojatiellä. 
 • Muissa tapauksissa sähköpotkulauta on väistämisvelvollinen tullessaan pyörätieltä suojatielle. 

Suojatiellä sähköskuutin käyttäjä on väistämisvelvollinen elleivät liikennemerkit muuta määrää.

Skuuttailijan tienylityspaikka 

Risteävien ajoneuvojen väistämisvelvollisuus pyöräilijän tai skuuttailijan tienylityspaikassa –liikennemerkillä voidaan merkitä korotettu pyörätien jatke, jota ajaen pyöräilijällä on etuajo-oikeus.

Merkillä osoitetaan, että ajoneuvolla ja raitiovaunulla on väistettävä ajorataa pyörätien jatkeella ylittävää kevyen sähköajoneuvon käyttäjää

Ajoneuvolla ajavan (myös skuutin ja pyöräilijän) on väistettävä: 

 • Muita tienkäyttäjiä tultaessa tielle pihakadulta, kävelykadulta, pihasta, pysäköintipaikalta, huoltoasemalta, polulta tai vastaavalta vähäiseltä tieltä 
 • Muita tienkäyttäjiä tultaessa ajoradalle jalkakäytävän tai pyörätien ylityksen jälkeen 
 • Jalkakäytävää tai pyörätietä käyttävää jalankulkijaa, pyöräilijää tai mopoilijaa ylitettäessä jalkakäytävää tai pyörätietä 
 • Pihakatua tai kävelykatua käyttäviä tienkäyttäjiä tultaessa pihakadulle tai kävelykadulle taikka ylitettäessä sitä.

Ohittaminen

 • Huomoi ohituksessa aina riittävä turvaväli myös kevyeeseen liikenteeseen ja eläimiin
 • Edellä kulkeva ajoneuvo on ajoneuvolla (myös skuutilla) ohitettava yleensä vasemmalta. 
 • Poikkeukset pääsääntöön: 
 • Jos edellä kulkeva ajoneuvo kääntyy tai selvästi valmistautuu kääntymään vasemmalle, sen saa ohittaa ajoneuvolla vain oikealta. 
 • Jos ajosuunnassa on vähintään kaksi ajokaistaa ja ajoneuvot kulkevat rinnakkaisilla ajokaistoilla. 
 • Sähköpotkulaudalla ja pyörällä saa ohittaa muun ajoneuvon kuin polkupyörän tai skuutin oikealta (esim. liikennevaloissa). 
 • Älä ohita pyörätiellä toista pyöräilijää tai skuutin käyttöjää oikealta puolelta. 
 • Ohituksessa saa käyttää myös vastaantulevan liikenteen puolta, jos ajosuunnassa on vain yksi ajokaista. 
 • Ohituskiellot: 
 • Ajoneuvolla ei saa ohittaa suojatien kohdalla vastaantulevan liikenteen puolta käyttäen eikä risteyksessä tai tasoristeyksessä taikka välittömästi niitä ennen. Ohituskielto ei kuitenkaan koske taajaman ulkopuolella muuta kuin liikennemerkistä ennakolta ilmenevää risteystä. 
 • Vastaantulevan liikenteen puolta käyttäen ei myöskään saa ohittaa jos: 
 • näkyvyys on riittämätön turvalliseen ohitukseen 
 • ohitukseen käytettävä kaista ei ole vapaa 
 • ohittaja ei voi palata turvallisesti omalle kaistalleen 
 • edellä ajava on aloittamassa ohituksen tai takana tuleva on aloittanut ohituksen

Liikennevalot

 • Ajaessa pyörätiellä skuutin kuljettajan tai polkupyöräilijän on ensisijaisesti noudatettava kevyen liikenteen opastimien valoja.
 • Ajoradalla ajettaessa on noudatettava kulkusuuntansa ajoneuvoliikenteelle tarkoitettuja liikennevaloja. 

Risteysajosäännöt löytyvät Skuuttikortin – harjoitteluosiosta.

Sähköpotkulautaa ei tarvitse vakuuttaa

Monien sähköllä kulkevien laitteiden maksiminopeus on korkeintaan 25 kilometriä tunnissa. Näitä kevyitä sähköisiä liikkumisvälineitä ei tarvitse liikennevakuuttaa, ja niillä voi liikennesääntöjä noudattaen liikkua kaduilla.

Kevyt sähköajoneuvo, eli sähköpotkulauta ei ole pakollinen vakuuttaa mikäli ajetaa tieliikenteessä hyväksytyllä mallilla. Varmista oman ajoneuvosi soveltuvuus aina, kun hankit uutta skuuttia. Myös jälleenmyyjät osaavat vastata laudan ominaisuuksiin liittyvissä kysymyksissä..

Laitteen nopeuden omatoiminen säätäminen korkeintaan 25 kilometriin tunnissa ei vapauta vakuuttamisvelvollisuudesta eikä tee laitteesta sallittua tieliikenteessä. Jos laitteen tehdasasetukset myyntihetkellä ovat sellaiset, että laitteella pääsee kulkemaan kovempaa kuin 25 km/h tai laitteeseen on itse mahdollista valita yli 25 km/h asetus, se tulee liikennevakuuttaa. Lisäksi tällaisilla laitteilla, joilla on mahdollista ajaa yli 25 kilometrin tuntinopeudella, ei saa ajaa tieliikenteessä eli esimerkiksi kaupungin autoteillä, pyöräteillä tai jalkakäytävillä, vaikka olisi säätänyt nopeuden korkeintaan 25 kilometriin tunnissa.

Mikäli skuutin teho ylittää 1000 Wattia (1KW), tai rakenteellinen huippunopeus on yli 25 km/h, ajaminen on kielletty tieliikenteessä. Maastossa ajaminen on sallittu, mutta mahdollisten vahinkojen sattuessa tarvitsee hankkia erillinen vakuutus. Onnettomuuden sattuessa ilman vakuutusta ei korvata edes kuljettajan omia vahinkoja, saati ajoneuvoon kohdistuvia vaurioita.

Vakuutusyhtiöillä on suuria eroja vahingonkorvausten ja vakuutusmaksujen suhteen. Pääsääntöisesti vahingot skuuteille kuuluvat kotivakuutuksen piiriin.

Skuutin valot, heijastimet ja äänimerkinantolaite

Sähköpotkulaudassa tulee olla ajovalo edessä, sekä heijastin takana. Myös äänimerkinantolaite on pakollinen.

Etuvalo on pakollinen, mutta myös takavaloa olisi hyvä käyttää. Myös henkilöön kiinnitettävät valaisimet ovat sallittuja, esimerkiksi otsalamppua voi hyvin käyttää ajovalona. Kevyissä sähköajoneuvoissa pitää olla äänimerkinantolaite ja heijastimet.

Laitteessa ei saa olla istuinta, jos se ei ole esimerkiksi itsestään tasapainottuva, tarkoitettu maastokäyttöön ja käytettäväksi päällystämättömillä teillä tai tarkoitettu yksinomaan liikuntarajoitteisten käyttöön.

Jos jokin ajoneuvolain vaatima varuste puuttuu, on se usein helppo itse jälkiasentaa. Esimerkiksi takaheijastimen lisääminen potkulautaan tai skootteriin on yksinkertainen ja nopea toimenpide. Äänimerkinantolaite voi olla esimerkiksi polkupyörän soittokello tai sähköinen äänimerkkilaite. 

Skuutti ja kypärä

Kypärän käyttö sähköpotkulaudan kanssa ei ole lain mukaan pakollista, mutta on erittäin suositeltavaa.

Yleisiä kysymyksiä skuuttien käytöstä

Saako sähköpotkulaudalla ajaa päihtyneenä?  

Sähköpotkulaudan suhteen sovelletaan samaa lakia kuin polkupyöräillessä.  

Skuuttailu humaltuneena eli tankojuoppous tarkoittaa liikennejuopumusta moottorittomalla ajoneuvolla, mikä on laissa määritelty rikokseksi. Alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena moottoritonta ajoneuvoa kuljettava, joka aiheuttaa vaaraa toisen turvallisuudelle, voidaan tuomita sakkoon tai jopa vankeusrangaistukseen  

Päihteiden vaikutuksen alaisena onnettomuuteen joutunut voi joutua korvaamaan kaikki vahingot itse. Päihteitä ovat mm. alkoholi, huumeet ja osa lääkkeistä.  

Saako sähköpotkulaudalla kuljettaa matkustajaa?  

Ei saa. Sähköpotkulaudalla ei saa kuljettaa kuin yhtä henkilöä kerrallaan. Tämä voi johtaa liikennevirhemaksuun, jonka summa on 40 euroa. Tätäkin tärkeämpää on huomioida tässä tilanteessa sekä oma, että matkustajan turvallisuus. Skuutilla ajaminen matkustaja kyydissä on siis kielletty, mutta myös erittäin vaarallista.

Saako sähköpotkulaudalla ajaa talvella?  

Sähköpotkulaudalla saa periaatteessa ajaa talvella, mutta sitä ei voi suositella. Sähköpotkulauta on erittäin herkkä kaatumaan talvisella tien pinnalla sen pienen rengaskoon ja renkaiden ”liukkauden” suhteen. Talvella ajaminen on siis erittäin vaarallista. Mikäli tie on luminen tai jäinen, harkitse tarkkaan tarvitseeko matkaa suorittaa skuutilla. Suurempikuvioiset talvirenkaat voivat hieman parantaa pitoa, mutta viisaampaa on jättää sähköskuutti talveksi säilöön.

Saako sähköpotkulaudalla ajaa vesisateessa?  

Sähköpotkulaudalla saa ajaa vesisateessa, mutta tällöin on huomioitava skuutin valmistajan ohjeistus. Mikäli sateella ajo on sallittu, huomioi myös akun latauspistokkeen suojan paikallaan pysyminen, ettei sinne pääse roiskumaan vettä. Varmista ettei laitteessa on muita sähköisiä osia tms. joihin vesi voi aiheuttaa vahinkoa. Aja sateella keliin sopivalla hitaammalla nopeudella, sillä vesi lisää liukkautta ja huonontaa näkyvyyttä.

Saako alaikäinen ajaa sähköpotkulaudalla?  

Sähköpotkulaudoissa ei toistaiseksi ole alaikärajaa. Ajoneuvon käyttöön ja toimintaan  kannattaa kuitenkin tutustua hyvin varsinkin lapsen kanssa yhdessä. Kaupungeissa lyhytaikaiseen käyttöön vuokrattavien sähköpotkulautojen vuokraajilta vaaditaan useimmiten vähintään 18 vuoden ikä.

Saako sähköpotkulaudan viedä kauppaan?  

Sähköpotkulaudan saa viedä kauppaan kauppiaan luvalla. Useimmiten sähköpotkulauta on kuitenkin hyvä jättää kaupan ulkopuolelle ja lukita asianmukaisesti, jotta varkaat eivät pääsisi käsiksi skuuttiin. Pieneen kauppaan sähköpotkulautaa ei kannata ottaa mukaan, mutta esimerkiksi ostoskeskukseen laudan voi joissain tapauksissa viedä.  

Sähköpotkulaudan taluttaminen liukuportaissa saattaa olla hankalaa, joten taitettava lauta on kätevämpi kantaa mukana. Monesti yksinkertaisin vaihtoehto onkin siis jättää skuutti kaupan ulkopuolelle lukittuna.  

Sähköpotkulaudalla ei saa milloinkaan ajaa kaupan tai ostoskeskuksen sisällä.  

Saako sähköpotkulaudan ottaa bussiin?  

Sähköpotkulaudan saa ottaa bussiin, mutta käytännöt vaihtelevat hieman kaupungista riippuen. Helsingissä sähköpotkulaudan saa ottaa bussiin mukaan, kunhan sitä kannetaan kainalossa ja sillä ei kolhita muita matkustajia. 

Etsi