Hyppää sisältöön

Mitä ovat kevyet sähköajoneuvot?

Sähköpotkulauta, sähköpyörä ja muut kevyet sähköajoneuvot

Kevyen liikenteen joukkoon on lähivuosina syntynyt merkittävä muutos erilaisten kevyiden sähköistettyjen ajoneuvojen yleistyessä. Tarjolle on tullut monenlaisia sähköisiä kulkupelejä, sekä omaan käyttöön ostettavaksi, että lyhyempään ja pidempään käyttöön vuokrattavaksi.

Sähköinen liikkuminen on tullut jäädäkseen.

Uusien kevyen liikenteen sähköajoneuvojen käyttö ja säännöt liikenteessä ovat useimmille meistä epäselviä. Se ei ole ihme, sillä erilaisia laitteita koskevat hieman erilaiset säännöt, riippuen niiden ominaisuuksista ja nopeudesta. Sähköpotkulaudat eli sähköskuutit ja niiden käyttäminen liikenteessä ovat olleet julkisuudessa esillä viime aikoina paljon. Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset kokevat sähköpotkulaudat oikein käytettyinä turvallisiksi, ja ne tuovat liikkumiseen uudenlaista vapautta. Sen sijaan lähes 90 % vastaajista pitää sähköpotkulautailuun liittyviä liikennesääntöjä epäselvinä. Näin ajattelevat myös nuoret.

Kevyitä sähköisiä ajoneuvoja on monia erilaisia. On sähköpotkulautoja, kruisereita, sähköpyöriä, tasapainolautoja, segwayta, maastoskuutteja ja sähkömoottorisia mopoja. Laitteen ominaisuuksista riippuu, mitä liikennesääntöjä tulee noudattaa ja luetaanko sitä käyttävä jalankulkijaksi, pyöräilijäksi vai moottoriajoneuvon kuljettajaksi. Ominaisuudet vaikuttavat myös esimerkiksi siihen, vaaditaanko laitteen kuljettajalta ajokortti tai onko laitteelle otettava liikennevakuutus.

Ikärajaton sähköpotkulauta tai –kruiseri on monille ensimmäinen moottoroitu kevyen liikenteen kulkuväline, siksi sääntöihin ja turvalliseen käsittelyyn perehtyminen on ehdottoman tärkeää.

Sähköpotkulaudat ovat tulleet osaksi liikennettä

Sähköpotkulaudat eli sähköskuutit ovat uudenlaisia käteviä akkukäyttöisiä ajokkeja kaupunkeihin ja taajamien teille. Skuutit tuovat uudenlaista liikkumisen vapautta ja huolellisesti käytettynä ne ovatkin aivan turvallisia. Monelle erittäin varteenotettava vaihtoehto julkisen liikenteen tai oman auton sijaan. Skuutin käyttökustannukset ovat edulliset, sekä sen hankintahinta on sopiva tulotasosta riippumatta. Vaihtoehtoja malleihin löytyy jo tällä hetkellä lukuisia, ja tulevaisuudessa määrät tulevat lisääntymään huomattavasti.

Sähköpotkulaudalla kulkevaa koskevat samat liikenne- ja väistämissäännöt kuin polkupyöräilijää. Sähköpotkulautailijalta vaaditaan ennakointia ja maltillista nopeutta vilkkaassa kaupunkiympäristössä ja maamme rosoisilla kaduilla. Sähköpotkulaudan käyttö ei vaadi ajokorttia, mutta ennen laitteen käyttöä on perehdyttävä sen toimintaan ja tiedettävä liikkumisen edellyttämät liikennesäännöt.

Sähköpotkulaudalla sattuu tällä hetkellä suhteessa enemmän onnettomuuksia kuin polkupyörällä, joten opettele uudenlaisen laitteen ajaminen ja hallinta riskitilanteissakin hyvin. Käytä ajaessasi aina kypärää sekä muita suojavarusteita! Kyseessä ei ole lelu, vaan moottoroitu ajoneuvo, jolla ajetaan usein myös mm ajoradalla autojen seassa. Skuuttikortin suorittamalla saat erittäin hyvät tiedot sähköskuutin käyttöön.

Kevyet sähköajoneuvot saavat kulkea liikenteessä max 25 km/h nopeutta ja ne rinnastuvat polkupyöriin

Sähköpotkulautoja on tarjolla monenlaisia malleja kadulle ja maastoon. Laki sallii tieliikenteessä ajettaessa sähköpotkulaudalle maksimissaan 25 km/h rakenteellisen nopeuden. Teillä sallittujen sähköskuuttien enimmäisteho on rajattu 1 kW:iin. Tämän hetkisten asetusten mukaan sähköpotkulaudassa ei myöskään saa olla istuinta.

Kyseisen enimmäisnopeuden ja –tehon omaavia sähköpotkulautoja kutsutaan laissa kevyiksi sähköajoneuvoiksi ja ne rinnastuvat polkupyöriin. Niillä saa ajaa käytännössä kuka tahansa, ilman ajokorttia tai ikärajaa. Näitä sähköpotkulautoja ei tarvitse liikennevakuuttaa tai rekisteröidä. Kevyiden sähköajoneuvojen vakuuttaminen vahinkojen ja varkauksien varalta kannattaa huomioida kotivakuutuksessa, kuten polkupyörä. Maastokäytössä olevat skuutit täytyy vakuuttaa vahinkojen varalta. Hinnat yhtiöiden välillä vaihtelee huomattavasti.

Tieliikenteeseen soveltuvat sähköpotkulaudat eroavat toisistaan lähinnä toimintamatkan, akun koon, kompotenttien laadun, varustelun ja rengastyypin mukaan. Tarjolla kevyiden sähköajoneuvojen kategoriassa on myös istuen ajettavia kruisereita tai moposkootterimallisia kevyitä sähköajokkeja (max 25k/h / 1kW), joita on jopa kaksipaikkaisina. Näitä laitteita koskevat samat liikennesäännöt kuin vastaavan tehoisia sähköpotkulautoja. Varmista jälleenmyyjältä ajokin lainmukaisuus ja sitä kulloinkin koskeva normisto. Tarkista Ostajan oppaasta lähemmin, mitä kannattaa ottaa huomioon sähköskuuttia valitessa. Trafin aiheeseen liittyvät asetukset löydät täältä: https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/sahkoiset-liikkumisvalineet

Vuokrakäyttöön tarjottavien kaupunkisähköpotkulautojen rakenteellinen enimmäisnopeus on 25 km/h ja niillä ajetaan pyöräilysääntöjen mukaan. Tietyt kaupungit ovat rajoittaneet vuokraskuuteilla yöaikaan ajaessa nopeuden alemmaksi. Jalkakäytävällä sähköpotkulaudalla ajaminen on yksiselitteisesti kielletty. Sähköpotkulaudalla saa ajaa vain yksi henkilö kerrallaan. Pääsääntöisesti kaupunkisähköpotkulaudan vuokraajalta edellytetään vähintään 18 vuoden ikää. Toisten kulkijoiden huomioon ottaminen on olennaista, niin laitteella liikkuessa, kuin sitä pysäköidessä. Älä siis jätä lautaa kulkuväylälle, jossa siihen voi kompastua tai törmätä.

Kuten pyörällä, 25 km/h kulkevalla sähköpotkulaudalla on kuljettava pyörätiellä, jos sellainen on. Pyöräväylällä kuljetaan sen oikeassa reunassa ja edellä kulkeva ohitetaan väylän keskeltä. Ellei pyörätietä ole, kuljetaan sähköpotkulaudalla tien tai ajoradan oikeassa reunassa. Erikseen merkityllä pyöräkaistalla ajetaan samojen sääntöjen mukaan kuin ajoradalla ylipäätään. Kaikissa kevyissä sähköajoneuvoissa on oltava ajovalo sekä punainen takavaloheijastin ja äänimerkinantolaite. Yli 25 km/h kulkevilla kevyillä sähköajoneuvoilla ja viritetyillä tai muuten nopeuden lisäämiseksi peukaloiduilla sähköskuuteilla ajaminen liikenteessä on yksiselitteisesti kielletty.

Tehokkailla maastoskuuteilla saa ajaa vain yksityisellä alueella

Maastokäyttöön tarkoitettujen sähköskuuttien teho ja nopeus voivat olla huomattavasti suuremmat, kuin kevyen max. 1kW sähköpotkulaudan, mutta tällaisella skuutilla voi ajaa vain yksityisalueella tai siihen soveltuvassa maastossa. Ei koskaan yleisessä tieliikenteessä. Jämerärakenteisten maastoskuuttien maksiminopeus voi nousta jopa 90 km/ h ja teho 5-6kW:iin, joten yleisessä tieliikenteessä kiellettyjen maastoskuuttien ajamiseen tarvitaan turvallinen yksityinen maasto ja kunnolliset suojavarusteet.

Yksityismaastoihin tarkoitettu suuritehoisempi sähköpotkulauta tulisi myös vakuuttaa onnettomuuksien, varkauksien ja vahinkojen varalta. Tällaisia tehokkaampia maastoskuutteja ei voi rekisteröidä liikennekäyttöön, eikä niillä saa ajaa edes siirtymiä tavallisilla teillä. Maastoskuutti vertautuukin esimerkiksi rata-ajoon tarkoitettuun motocross-moottoripyörään, jota ei ole rekisteröity tieliikenteeseen.

Mopotkin sähköistyvät

Yli 25 km/h ja maksimissaan 45 km/h kulkevat, tieliikenteessä sallitut rekisteröidyt laitteet – sähköiset tai polttomoottorilla toimivat – ovat mopoja tai mopoautoja, joiden ajamiseen vaaditaan virallinen ajokortti (AM120 tai AM121), liikennevakuutus ja vähintään 15 vuoden ikä. Perinteiset 50 cm3 polttomoottorimopot ovat siis saaneet rinnalleen uusia sähkömoottorisia mopoja ja skoottereita. Niiden teho saa olla enintään 4kW.

Erityistapauksena jalankulkua avustavat tai korvaavat sähköajoneuvot

Sellaista itsestään tasapainottuvaa kevyttä sähköajoneuvoa, joka pysyy tasapainossa myös silloin, kun ajoneuvo ei liiku tai siinä ei ole kuljettajaa, saa ajaa jalkakäytävällä. Tällöin kuljettajan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku ja sopeutettava nopeus tilanteen mukaan, käytännössä jalan liikkuvien vauhtiin. Jalankulkua avustavilla tai korvaavilla laitteilla ja liikkumisvälineillä kuljetaan jalankulkuväylillä jalankulkijan säännöillä.

Jalankulkua avustavia sähköajokkeja koskee 15 km/h:n maksiminopeus ja 1kW maksimiteho. Laitteiden käyttö ei edellytä ajokorttia, rekisteröintiä eikä katsastusta. Myös lasten käyttöön tarkoitetut tehorajoitetut sähköpotkulaudat luetaan tähän jalankulkua avustavaan kategoriaan (esim max 7 km/h kulkeva sähköpotkulauta).

Kävelyä avustavia laitteita ovat tasapainotettuja yksi- tai useampipyöräisiä henkilökuljettimia, kuten

-tasapainoskoottereita ja kävelyvauhtisia Segway-tyyppisiä ajokkeja

-pienitehoisia sähköpotkulautoja ja muita vastaavia kevyitä sähkömoottorisia kulkuvälineita

-liikuntarajoitteisten kolmi- ja nelipyöräiset sähköajoneuvot

Sähköpyörät vertautuvat polkupyöriin

Sähköpolkupyörällä on avustuksen kanssa kevyempi polkea kuin tavallisella pyörällä, mutta sillä saa myös liikuntaa. Polkemisen keveyden ansiosta sähköpolkupyörä on mainio väline vähän pidemmilläkin matkoilla työpaikalle, kouluun tai kauppaan. Sähköavusteisuus helpottaa myös vastatuuleen ja ylämäkeen polkemista.

Sähköpyöräily on oiva tapa saada liikuntaa, joka rasittaa kohtuullisesti. Esimerkiksi työmatkat sujuvat ilman ylenpalttista hikistymistä. Sähköpolkupyöräily parantaa eri-ikäisten käyttäjien liikkumismahdollisuuksia, lisää liikenteen sujuvuutta ja vähentää päästöjä. Sähköpolkupyörän täyttäessä lain vaatimukset, sitä koskevat samat säännöt kuin tavallista polkupyörää.

Sähköpolkupyörästä lyhyesti:

  • Moottori toimii poljettaessa ja kytkeytyy pois 25km/h nopeudessa. Jos nopeus on enintään kuusi kilometriä tunnissa, sähkömoottori voi toimia polkematta.
  • Toimintasäde riippuu mallista: lataus noin 30–70 km välein
  • akkuineen 6–8 kg tavallista polkupyörää painavampi – ilman avustusta siksi jonkin verran raskaampi polkea kuin tavallinen pyörä
  • Lähes kaikissa malleissa akku voidaan irrottaa ja ladata sisätiloissa
  • Sähköpolkupyörän lisäksi on olemassa sähkökäyttöisiä pyöriä (yli 250 watin moottori, toimii täysin polkematta) ja muunnossarjoja (tavalliseen pyörään asennettavat sähköominaisuudet). Sähköpyörä-termillä viitataan kaikkiin kolmeen: sähköpolkupyöriin, sähkökäyttöisiin pyöriin ja näiksi muunnettuihin polkupyöriin. (Lähde: Liikennevirasto.)

Ethän aja mitään ajoneuvoa päihtyneenä!

Liikennejuopumussäännökset kattavat polkupyörien lisäksi myös moottorilla varustetut polkupyörät ja kevyet sähköajoneuvot. Ethän siis milloinkaan aja kevyelläkään sähköskuutilla tai sähköpyörällä päihtyneenä!

Tällä hetkellä onnettomuuksista iso osa johtuu skuuttikuljettajan päihteiden käytöstä.

Etsi