Hyppää sisältöön

Tutkimus
Kantar TNS

Kantar TNS Oy tutki CAP-Autokoulun toimeksiantona suomalaisten suhtautumista sähköpotkulautoihin.

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten mielipiteet seuraavista asioista:

  • onko koskaan kokeillut sähköpotkulautaa
  • jos taloudessa on lapsia, käyttävätkö he vuokrasähköpotkulautaa
  • erilaisista sähköpotkulautailuun liittyvistä väittämistä

Yhteenveto keskeisistä tutkimustuloksista:

  • Vastaajista 89 % on sitä mieltä, että sähköpotkulautailuun liittyvät liikennesäännöt ovat epäselviä. Näin ajattelevat myös nuoret, sillä alle kolmekymppisistä 76 % pitää liikennesääntöjä epäselvinä.
  • Vastaajista 75 % on huolissaan lasten sähköpotkulaudan käytöstä. Huolehtiminen korostuu naisten (80 % on huolissaan) ja ikäihmisten (90 %) keskuudessa.
  • Vastaajista 64 % on sitä mieltä, että sähköpotkulaudalla liikkumista varten pitäisi suorittaa liikennesääntö- ja taitotesti.
  • Vastaajista 73 % mielestä sähköpotkulaudat ovat oikein käytettynä turvallisia.
  • Vastaajista 76 % mielestä sähköpotkulaudat tuovat liikkumiseen uudenlaista vapautta. Alle kolmekymmentävuotiasta näin ajattelee 83 %. Jopa yli 70-vuotiaat uskovat uudenlaiseen vapauteen, heistä 63 % uskoo sähköpotkulautojen tuovan liikkumiseen uudenlaista vapautta.
  • Vastaajista 83 % mielestä sähköpotkulaudat aiheuttavat liikenteessä merkittävän onnettomuusriskin. Joka kolmas (34 %) onkin joutunut vaaratilanteeseen sähköpotkulautailun takia joko sivullisena tai osallisena.

Etsi